basisschool
De Sint-Vincentschool is een echte “basisschool”, als eenheid waarin kinderen samen leren en ontdekken.
Het onderscheid tussen kleuter– en lagere school vindt zijn oorsprong in de vorige eeuw,
waar kleuters soms af en toe of enkel halve dagen naar school gingen. In de 21ste eeuw
gaan de meeste jonge kinderen meteen dagelijks vanaf 2,5 jaar naar school. Ook de
overheid stimuleert ouders om kleuters zoveel mogelijk naar school te laten gaan, al
blijven de middelen voor scholen tot nu toe ondermaats.

Om de eenheid in onze basisschool te benadrukken, spreken we niet meer over
kleuterklassen en leerjaren. Ook jonge kinderen leren immers vaardigheden en
verwerven kennis, waarop ze op latere leeftijd voortbouwen.

Kinderen starten in onze school op 2,5-jarige leeftijd in groep 1 (Egel– en Uilenklas).
Twee jaar later leren en werken ze in groep 2 (Lieveheersbeestjesklas en Bijenklas).
Opnieuw twee jaar later starten de kinderen in groep 3, een jaar later in groep 4, enz.
Op het eind van groep 8 verlaten de kinderen onze school.

Ik wil benadrukken dat deze wijziging géén gevolgen heeft voor het verwerven van
leerplandoelen en eindtermen. In onze school blijft, bij voorbeeld, systematisch
aanvankelijk lezen een belangrijke onderwijsopdracht in groep 3 (vroeger eerste
leerjaar), al kunnen kinderen uiteraard in groep 1 en 2 de wereld van cijfers en letters al
ontdekken. Initiatie Frans kan al in groep 5 en 6, maar wordt in onze school nog steeds
vanaf groep 7 (vroeger vijfde leerjaar) volop onderwezen. Aan het eind van onze
basisschool ontvangen onze leerlingen een getuigschrift en stromen ze door naar het
secundair onderwijs.
We blijven ons, net als in het verleden, engageren voor kwaliteitsvol onderwijs en
begeleiden we onze leerlingen om hun plaats in de wereld te vinden.

We willen ontwikkelingskansen geven aan het totale kind. M.a.w. wij zijn een
eigentijdse katholieke school waar we streven naar een zo hoog mogelijk niveau voor
ieder kind. Verdere vorming mag geen enkel probleem zijn na onze basisschool.

We willen bijzondere aandacht hebben voor het leerbedreigde kind. Daarvoor bouwen we
kansen in tot individualiseren.

We willen de school uitbouwen in relatie met haar omringende gemeenschap. De
plaatselijke school biedt voor kinderen veel kansen tot een gezonde ontwikkeling.