ouderraad

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de
ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De
ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het
schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad.
Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking
is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor
een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de
klasleraar. We organiseren ook oudercontact. (Zie ook
engagementverklaring tussen school en ouders.) Ook bij de leden van
onze schoolraad kan je steeds terecht.
Bestuur ouderraad   Anita Langers (voorzitter)
Stephanie Gunzburg (penningmeester)
bestuurslid
Inge Bosmans 
Siegrid Peeters
Annelies Abbeel
Nikki Dubois
Agenda
De agenda van de ouderraad is mee opgenomen in de kalender.
hieronder vind u de ouderraad verslagen.