Voor onze school geldt de inschrijvingsprocedure via het Centraal Aanmeldingsregister van de
stad Antwerpen. klik hier om je aan te melden
Bij inschrijving van een kind, met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, zal
de school haar draagkracht bekijken. De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning
kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging.
Leerlingen kunnen pas naar groep 3 wanneer ze een schooljaar lang regelmatig naar school zijn
geweest in een Nederlandstalige kleuterklas.